Υπηρεσίες 3D Σχεδιασμού

Written by

Η εταιρεία Metal Pro, αναλαμβάνει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό μεταλλικών και πλαστικών βιομηχανικών εξαρτημάτων.
Το εξειδικευμένο προσωπικό σχεδιασμού (3D design) της Metal Pro, χρησιμοποιώντας σχεδιαστικά προγράμματα 3D / CAM τελευταίας τεχνολογίας, δημιουργεί την τρισδιάστατη απεικόνιση του προϊόντος σας.

Ο σχεδιασμός μπορεί να συμπεριλάβει την εξομοίωση με την μέθοδο Flow Simulation, η οποία απεικονίζει την ανθεκτικότητα του υλικού, την αντοχή του σε πιέσεις, δυνάμεις και θερμότητα. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ξέρετε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος προτού προχωρήσετε στην παραγωγή του.

Έτσι, σας παρουσιάζουμε τα υλικά σας προτού ξεκινήσει η παραγωγή, κάνοντας βελτιώσεις, όπου είναι αυτές απαραίτητες.