Κατεργασία Καλουπιών Καλούπια – CNC – Φρέζα

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΜΕ:

Gallery Thumb I

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ CNC

Κατεργαζόμαστε μεταλλικά εξαρτήματα και καλούπια με πιστοποιημένα μηχανήματα CNC.

Gallery Thumb II

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΡΕΖΑ ΚΑΙ ΤΟΡΝΟ

Κατεργασία καλουπιών και εξαρτημάτων με πιστοποιημένα μηχανήματα τύπου Φρέζα και Τόρνο.

Gallery Thumb I

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΒΥΘΙΣΗΣ

Η Ηλεκτροδιάβρωση με μέθοδο βύθισης είναι μία μέθοδος κατεργασίας που χρησιμοποιείται για να κατεργαστεί οποιοδήποτε αγώγιμο υλικό, συμπεριλαμβανομένου του σκληρυμένου χάλυβα, που είναι δύσκολο να κατεργαστεί με παραδοσιακές τεχνικές.

Gallery Thumb II

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣ

Η τεχνολογία της ηλεκτροδιάβρωσης σύρματος δεν έχει καθόλου παραμένουσες τάσεις γιατί δεν έχει καθόλου δυνάμεις κοπής. Αυτό σημαίνει απόλυτη ακρίβεια στα περίπλοκα ανταλλακτικά εξαρτήματα που χρειάζονται στα καλούπια. Επίσης η κατεργασία σκληρυμένων χαλύβων, και ειδικών χαλύβων όπως το καρβίδιο είναι εφικτή.

Gallery Thumb III

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να κατεργαστούμε και να μεταποιήσουμε τα καλούπια σας.

Gallery Thumb II

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Κατεργαζόμαστε τα περισσότερα είδη μετάλλων άμεσα και αποτελεσματικά.

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Κατεργαζόμαστε τα καλούπια σας και με συμβατικά μηχανήματα.


Gallery Thumb IV

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κατεργαζόμαστε τα μεταλλικά σας εξαρτήματα και με συμβατικά μηχανήματα όπως τόρνους, φρέζες και δράπανα.


Gallery Thumb V

ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Επιδιορθώνουμε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια σε υπάρχοντα καλούπια ή εξαρτήματα.

Gallery Thumb VI

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Πέρα από φρέζα, τόρνο και δράπανα χρησιμοποιούμε και άλλα βοηθητικά μηχανήματα για την μεταποίηση των πλαστικών και μεταλλικών σας καλουπιών ή εξαρτημάτων.

Gallery Thumb VII

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό μας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα στην κατεργασία των μεταλλικών ή πλαστικών σαςς εξαρτημάτων.

Gallery Thumb VII

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Εγγυόμαστε βέλτιστη ποιότητα και άμεσα αποτέλεσματα.